2,5 times motion mindsker muligvis den sundhedsskadelige effekt af alkohol

Helt ny forskning antyder, at hvis man bruger 2,5 time om ugen på fysisk aktivitet, så mindskes den sundhedsskadelige effekt, som indtagelse af alkohol har på kroppen!

Red wine

Sundhedsstyrelsen anbefaler at kvinder og mænd ikke drikker mere end hhv. 7 og 14 genstande om ugen, herved holdes man indenfor sundhedsgrænsen. For større mængder alkohol er forbundet med en øget risiko for at blive alvorligt syg. Faktisk fandt forskerne, at risikoen for at udvikle kræft og dø tidligt steg stødt med folks merforbrug af alkohol.

Vi ved i dag, at hvis man drikker 14/21 genstande eller flere om ugen, er man i højrisikogruppen for at udvikle alkoholrelaterede alvorlige sygdomme samt for tidlig død.

Ny forskning (31/8 2016) fra University College London og University of Sydney fandt, at hvis man drikker alkohol jævnligt – selv indenfor retningslinjer – øges risikoen for tidlig død med mindst 16% og udviklingen af kræft med 47%. lob

MEN er man derimod moderat fysisk aktiv i 2,5 time om ugen, vil den øgede risiko for død og alvorlig sygdom helt forsvinde, og samtidig vil man sænke kræftrisikoen med 36%. Endvidere vil risikoen for at dø ved overdreven alkoholforbrug også blive halveret. Et meget interessant og måske mere nuanceret resultat i forhold til, hvad vi normalt hører – hvilket oftest er enten/eller!

Forskerne bag studiet mener, at der er en metabolisk sammenhæng mellem det at drikke alkohol og dyrke let til moderat fysisk aktivitet. Kort fortalt, påvirker alkohol og fysisk aktivitet nemlig blodets fedtstoffer. HDL (herlige kolesterol) stiger og LDL (lede kolesterol)  falder ved såvel let til moderat alkoholindtag som ved fysisk aktivitet. Så selvom alkohol nedsætter leverens fedtforbrænding, gør fysisk aktivitet det modsatte. Så mens alkohol er skadeligt for helbredet, er fysisk aktivitet altså forebyggende. Studiet viste også at jo mere fysisk aktivitet, man dyrkede (ex. 5 timer/uge), desto mindre skadelig effekt havde alkoholen på kroppen.

Resultaterne af undersøgelsen giver blot endnu et godt argument for at dyrke regelmæssigt fysisk aktivitet – det er godt for vores sundhed, OG vi kan bedre tillade os at drikke et glas vin eller 3; What’s not to like;-)

 

Kilde: Perreault K, Bauman A, Britton A. et al. “Does physical activity moderate the association between alcohol drinking and all-cause, cancer and cardiovascular diseases mortality? A pooled analysis of eight British population cohorts” British Journal of Sports Medicine august 2016

Studiet bygger på en Prospektiv survey-undersøgelse der involvererede 36,370 mænd og kvinder i alderen +40 fra England og Skotland. Spørgsmålene omfattede bl.a. alkoholvaner samt aktivitetsniveau.

 

Scroll to Top