SPISEFORSTYRRELSE

Jeg har gennem mit tidligere arbejde på psykiatrisk hospital, en solid erfaring med spiseforstyrrelser.

I mit arbejde med klienter, der har et forstyrret forhold til mad, har jeg stor fokus på egen selvforståelse, oplevelser af egen krop samt forhold til mad og spisevaner. Igennem samtaler, øvelser og hjemmeopgaver, hjælper jeg klienten til at få et mere neutralt og “normalt” forhold til mad og måltider.

Man kan overordnet opdele spiseforstyrrelser i tre hovedtyper:

  • Nervøs spisevægring (anorexia nervosa),
  • Nervøse spiseanfald (bulimia nervosa),
  • Tvangsoverspisning (binge eating disorder/BED).

Jeg oplever dog flere og flere unge mennesker, med et unaturligt og forkvaklet forhold til mad, som også er enormt vigtigt at tage alvorligt. Jo tidligere man får hjælp, desto letter er det at hjælpe.

Overordnet kan man sige, at en person er spiseforstyrret når tanker, følelser og adfærd i forhold til mad, krop og kropsvægt, begynder at begrænse livsudfoldelsen og forringe livskvaliteten.

Det er i sådanne situationer man bør være opmærksom, hvad enten det er en selv, der kan mærke og føle forandringen eller om man er ven, veninde eller pårørende.

Scroll to Top