Kræft

Jeg har beskæftiget mig med kræft siden 2006 og arbejdet med kost og kræftpatienter siden 2008. Jeg arbejder både med læger, sygeplejersker og patienterne selv, hvilket giver mig et unikt indblik i patienten, sygdommen og behandlingen.

Kostvejledning

Jeg yder kostvejledning/ernæringsterapi til kræftpatienter, der henvender sig privat, men er også tilknyttet kommunale kræftrehabiliteringscentre, hvor jeg varetager de ernæringsmæssige opgaver der måtte være.

De typiske problemstillinger jeg møder, er undervægt, vægtøgning samt kvalme og madlede i sådan en grad, at det har en negativ effekt på livskvaliteten.

Man kan gøre rigtig meget ernæringsmæssigt og tit og ofte er det små ændringer og fif, der kan gøre hele forskellen. I mit arbejde med en klient, tager jeg udgangspunkt i deres specifikke kræftsygdom og herigennem tilrettelægger jeg en kostplan, som bedst mulig støtter op om deres tilstand, formåen og ikke mindst behandling.

Undervisning

Lejlighedsvis underviser jeg onkologer og sygeplejersker i ernæring til kræftpatienter og dette giver også rig mulighed for at udveksle erfaringer samt opnå en større forståelse i arbejdet med kræft. Endvidere holder jeg foredrag og underviser kræftpatienter i, hvordan de kan forbedre deres ernæringstilstand og herigennem forbedre deres livskvalitet.

Scroll to Top