D-vitamin & brystkræft

Oktober-måned er efterhånden blevet den måned, hvor Danmark og resten af verden sætter fokus på brystkræft. Derfor vil mit fokus primært ligge på ernæring i forhold til brystkræft og forebyggelse af dette i denne måned.

Brystkræft og D

I Danmark har flere undersøgelser vist, at omkring 50 % af befolkningen har let D-vitamin mangel og ca 15% har moderat mangel på D-vitamin. Grunden hertil kan være utilstrækkelig sollys (da vi danner D-vitamin gennem huden når vi påvirkes af solens stråler) og mangel på de fødevarer, hvor netop D-vitamin findes (primært fede fisk, men også æg, mejeriprodukter og kød)

Mange epidemiologiske studier peger i retning af, at der er en sammenhæng mellem D-vitamin og overlevelse hos kvinder med brystkræft samt patienter med tarmkræft og lymfekræft. Kræftpatienter, der har et højt niveauet af D-vitamin ved diagnosen, tenderer til at have en bedre chance for overlevelse samt forblive længere i remission (delvis forsvinden eller bedring af en sygdom) end patienter med D-vitamin mangel. (1,2,3).

I dette indlæg vil jeg forsøge at forklare lidt omkring forskningen bag påstanden om D-vitamins effekt på brystkræft samt forebyggelse. Men da det kan blive lidt teknisk, har jeg her plukket et par highlights ud.

  • Nyere forskning har rejst hypotesen at D-vitamin, udover sin kendte funktion i forhold til calciummetabolismen og knoglemineraliseringen, muligvis også spiller en stor rolle i forhold til udvikling af kræft
  • D-vitamin påvirker en række vigtige cellulære processer og nogle studier har vist, at D-vitamin kan reducere væksten af kræftceller.
  • Få tjekket din D-vitamin status ved bestemmelse af plasma 25OHD
  • Tag et dagligt tilskud af D-vitamin, særligt vigtigt er det fra september til maj, da vi i denne periode ikke selv kan danne D-vitamin i huden gennem solens stråler. Dette skyldes at solens UV-stråler ikke er stærke nok samtidig med, at solen i Danmark ikke er fremme særlig mange timer i døgnet.

Til de, der gerne vil have lidt mere baggrundsviden

I et danske studie blev det påvist, at genetisk lave 25-hydroxyvitamin D koncentrationer, var forbundet med øget total mortalitet(dødelighed), dog ikke med øget kardiovaskulær mortalitet (4). En metaanalyse bekræfter, at D-vitamin tilskud førte til betydelige reduktioner i dødeligheden (5).

Det bør dog nævnes, at den årsagsmæssige sammenhæng mellem baseline D-vitamin-status, dosis af D-vitamintilskud og den samlede mortalitet endnu ikke er detaljeret afklaret, hvorfor mere forskning til beskræftigelse af resultaterne ville være ønskværdigt.

Lidt statistik

Øget overlevelse: En større meta-analyse fra maj 2014 (1), der inkluderede 25 studier med i alt 17,732 kræftpatienter, viste en statistisk signifikant og beskyttende effekt hos de patienter, der havde det højeste niveau af D-vitamin (25(OH)D) i blodet ved diagnose tidspunktet.

Tabel

Generel Overlevelse *) Dødelighed som følge af cancer *) Sygdomsfri overlevelse *)
Brystkræft 37% øget overlevelse

(HR= .63;
P < .001)

35% reduceret dødelighed

(HR = .65; P=0.04)

58% øget sygdomsfri overlevelse

(HR= .42;
P < .001)

*) tal for de cancer patienter, der havde højeste niveau af D3 vitamin sammenholdt med de cancer patienter, der havde laveste niveau af D3 vitamin (1)

I en anden meta-analyse fra 2014 blev der også dokumenteret en statistisk signifikant fordel, mhp på reduktion af mortalitet hos 44 % af patienterne med brystkræft, der havde højeste niveau af 25-hydroxyvitamin D i serum ved diagnosen, sammenholdt med de kræftpatienter, der havde laveste niveau af 25-hydroxyvitamin D (2).

I en meta-analyse forestaget af Chowdhury og kollegaer, fandt man at der var 35% øget risiko for mortalitet hos patienter ved lav D-vitaminstatus. (75 kohorter studier med i alt 849.412 deltager) (6).

Samtidig fandt de, at supplement med D-vitamin øgede overlevelsen med 11% (cardiovascular sygdom, kræft, non-vascular, non-cancer). Disse resultater er baseret på analyse af 22 randomiseret kontrollerede studier – D-vitamin alene versus placebo eller ingen behandling; 30.716 participants (6).

Hvad for en effekt menes D-vitamin at have?

D-vitamin menes bl.a. at påvirke et vitamin-recept-kompleks, der knyttes til DNA, som ligger til grund for transskriptionsaktivering på de forskellige hormonfølsomme gener, med efterfølgende aktivering af proteinsyntese med tilsvarende biologiske virkninger.

Det er altså forholdsvis teknisk, så kort fortalt har D-vitamin en stor effekt på vores immunsystem samt på gentranskriptions niveau.

Gode råd til kræftpatienter omkring D-vitamin

Under behandling: Tilstrækkeligt D3-vitamin kan være med til at holde dine immun tal oppe så du kan modtage kemoterapi. Effekten af D-vitamin afhænger af ekspressionen af D-vitamin receptorer i krop/væv, dette system er ligeledes meget komplekst og fungerer som en transskriptionsfaktor. Ekspressionen af D-vitamin receptorer har vist sig at være øget under progression af malign kræft. Intracellulære D-vitamin receptorer er tilstede i bryst-, tyktarm, og prostata væv, hvilket kraftigt indikerer at have en vigtig funktion som tumor suppression. Således må kræftpatienter med bryst-, tyktarm-, og prostata-kræft, være særligt modtagelig for behandling med D-vitamin. Man har også fundet, at ligesom østrogen, der kan stimulere hormon følsom tumorvækst, kan D3-vitamin og dets analoger hæmme celledelingen af brystkræftceller (in vitro). (Den hypotese skal undersøges nærmere i randomiserede placebo kontrollerede forsøg)

Efter behandling: moderne terapi af kræft sygdomme rammer også raske celler i kroppen og man er derfor ofte svækket efter sådanne behandlinger. Ved mangel på D3-vitamin er evnen til at modstå infektioner som influenza og luftvejssygdomme således ringere og risikoen for at der kan opstå lungebetændelse større. En vigtig aktør i immunsystemet er vores T-dræberceller som blandet andet bruges til at bekæmpe virus, bakterier og altså også kræftceller, disse dræberceller er dybt afhængige af tilstedeværelsen af D-vitamin og kan ganske enkelt ikke kan virke uden. D-vitamin spiller altså en central rolle for immunsystemet, og man mener således,  at kroppens immunforsvar er helt afhængig af tilstedeværelsen af D-vitamin.

Afslutningsvis vil jeg anbefale alle at tage tilskud af D-vitamin dagligt hele året rundt og som minimum fra september til maj.

Artikler jeg blandet andet har læst og brugt til overstående:

  1. Mian Li, Peizhan Chen, Jingquan Li et al. The Impacts of Circulating 25-Hydroxyvitamin D Levels on Cancer Patient Outcomes: A Systematic Review and Meta-Analysis. Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism 2014:11
  2. SHARIF B. MOHR, EDWARD D. GORHAM, JUNE KIM et al. Meta-analysis of Vitamin D Sufficiency for Improving Survival of Patients with Breast Cancer. ANTICANCER RESEARCH 34: 1163-1166, 2014
  3. Lina Zgaga, Evropi Theodoratou, Susan M. Farrington et al. Plasma Vitamin D Concentration Influences Survival Outcome After a Diagnosis of Colorectal Cancer. JOURNAL OF CLINICAL ONCOLOGY. VOLUME 32 NUMBER 23 AUGUST 10 2014
  4. Shoaib Afzal, Peter Brøndum-Jacobsen, Stig E Bojesen, Børge G Nordestgaard. Genetically low vitamin D concentrations and increased mortality: mendelian randomisation analysis in three large cohorts. BMJ 2014; 349:g6330 doi: 10.1136/bmj.g6330
  5. Autier P, Gandini S. Vitamin D supplementation and total mortality: a meta-analysis of randomized controlled trials. Arch Intern Med. 2007; 167:1730–1737.
  6. Rajiv Chowdhury, Setor Kunutsor, Anna Vitezova et al. Vitamin D and risk of cause specific death: systematic review and meta-analysis of observational cohort and randomised intervention studies. BMJ 2014; 348:g1903 doi: 10.1136/bmj.g1903
Scroll to Top